සේවා

කර්මාන්තශාලාවේ, ගබඩාවේ සහ කාර්යාලයේ සියලුම සේවකයින් වඩා හොඳ ගුණාත්මකභාවයක් සහ සේවාවක් සැපයීම සඳහා එක් පොදු ඉලක්කයක් සඳහා අරගල කරති.

ජෙරිස් ව්‍යවසාය සංස්කෘතිය

ජෙරිස් යනු සාමයේ පරෙවියා වෙනුවෙන් ය. එහි අර්ථය වන්නේ යැංලි සමාගම සමානාත්මතාව, සාම ව්‍යාපාර, නීතියට අවනත වීම සහ කොන්ත්‍රාත්තුවේ පරිශ්‍රය වැනි පුද්ගලයෙකුව පොළඹවයි.

ජෙරිස් සේවය

ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීම සහ සේවාදායකයින් සැමවිටම නිවැරදි ය යන සංකල්පයට ජෙරිස් අනුගත වේ. ගනුදෙනුකරුවන් ඉලක්ක කරගත් මූලධර්මයට අනුකූලව යැංලි ඔබට වේගවත්ම, වඩාත්ම වෘත්තීය සහ වඩාත් පරිපූර්ණ සේවාවක් ලබා දෙනු ඇත.

ජෙරිස්ගේ ඉලක්කය

වින්-වින් ලබා ගැනීම සඳහා.

අපගේ නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර අප සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට සියලු හොඳ ගැනුම්කරුවන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

service1
service2
service3